{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

🏝泰海派 箱伴東南亞🐘
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
全館64折up
💝泰愛您520活動💝
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
不限金額抽DYSON
🏝泰海派 箱伴東南亞🐘
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
全館64折up
💝泰愛您520活動💝
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
不限金額抽DYSON
🏝泰海派 箱伴東南亞🐘
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
全館64折up

領獎相關資訊

1. 得獎名單公佈後,得獎者若未於2024/4/10前來領取,即視為喪失得獎資格。
2. 得獎者請於奧莉薇閣粉絲團私訊,並留下相關資訊,將會有專人為您服務。
3. 參加活動者應詳實填寫並同意主辦單位蒐集並利用其所提供之個人資料,若因中獎人資料填寫不完整或不正確,將視同自願放棄領獎資格,獎項不另行補發,且不遞補得獎者。。
4. 得獎人需依據主辦單位指定之方式領取獎項。若未提供主辦單位要求之資料或超過領獎期限等不可歸責於主辦單位之事由發生時,則視同得獎人自動放棄得獎資格。
5. 得獎人不得要求兌換為等值商品或現金,活動獎品係為無償取得,主辦單位不受消費者保護法規範。
6. 主辦單位保留對本活動網站、活動規則、獎項、抽獎時間及得獎公布的修改權利,修改後不再另行通知。
7. 如有其他未盡事宜,則以主辦單位最終公告之說明為準。